Kalbiniai žaidimai:


Gyvosios raidės

 

Žaidimas ugdo atmintį, orientaciją. Sudaromos 2 komandos. Kiekvienos komandos žaidėjui prisegama po skirtingą raidę. Kai vedantysis pasako žodį, pvz.: "rūta", abiejų komandų žaidėjai, turintieji raides R, ū, t, a, bėga iki nurodytos vietos ir sustoja taip, kad sudarytų žodį. Laimi ta komanda, kuri greičiau atlieka užduotį.


Atspėk žodžius

 

Žaidžiama patalpoje. Žaidėjų skaičius neribotas. Žaidimas lavina mąstymą, dėmesingumą.

Vedantysis paprašo vieną žaidėją išeiti už durų. Likusius žaidėjus suskirsto į dvi lygias grupes. Jie susėda priešingose patalpos pusėse. Pakviečiamas už durų esantis žaidėjas. Jam įėjus, vedantysis duoda ženklą ir abi grupės garsiai sako sutartus žodžius, pvz.: "Ožys - ežys", "upė - tulpė", "lapas - snapas", "lubos - pupos", "braškės - šaškės" ir pan. Šituos žodžius tariant, girdėti panašūs garsai, todėl sunku atspėti, kokie žodžiai ištariami.

Žodžiai gali būti kartojami du tris kartus. Kai žaidėjas žodžius atspėja, išrenkamas naujas žodžių spėliotojas. Jeigu neatspėja, jis vėl eina už durų ir vėl spėja naujus žodžius. Tas pats žaidėjas gali spėti tik tris kartus.


Sugauk ir atsakyk

 

Žaidžiama lauke arba patalpoje. Žaidimo priemonė - kamuolys. Žaidžia neribotas skaičius vaikų. 

Vaikai susėda ratu. Vienam vaikui paduodamas kamuolys. Žaidėjas, mesdamas kamuolį, pasako kokį nors skiemenį, o tas, kas pagauna, turi baigti žodį. Pvz.: metant sakoma: "tė". Žaidėjas, kuriam metė kamuolį, gali pridėti skiemenis ir susidarys žodžiai "tė - vas", "tė- tis" ir t.t.

Kas prideda netinkamą skiemenį arba negali nieko pasakyti, turi atsistoti ir mesti kamuolį kitam žaidėjui, o atsisėsti gali tik tada, kai, vėl pagavęs kieno nors mestą kamuolį, pasakys žodį.


Linksmieji sakiniai

 

Žaidimo tikslas: Sukurti šmaikščią straipsnio antraštę Žaidėjų skaičius: 3-5 Reikia: popieriaus, rašiklių Taisyklės: Jei žaidžia mažiau nei 5, lapelis dar kartą grįžta pirmiesiems. Pirmas žaidėjas parašo ant lapelio būdvardį, antras – daiktavardį, trečias – veiksmažodį (būtasis laikas), ketvirtas – daiktavardį, penktas – aplinkybę (vieta, kur kažkas įvyko). Pirmas žodis rašomas lapo viršuje. Antras žaidėjas įrašo antrą žodį, o pirmąjį užlenkia, kad nebūtų matyti, trečias įrašo trečią, užlenkdamas antrą, ir taip toliau. Lapeliui grįžus pas pirmojo žodžio autorių, perskaitoma visa antraštė, ji galėtų skambėti taip: Žalias pomidoras valgė kirminą močiutės darže.


Neieškok žodžio kišenėje

 

Kiekviena grupė vaikų gauna po popieriaus lapą. Skambant muzikai vaikai rašo po įsidėmėtinos rašybos žodį ir siunčia vis kitam grupės nariui. Muzikai nutilus, niekas nerašo. Žodžiai suskaičiuojami, sudaroma diagrama ir nustatomi laimėtojai.


Pagauk dvigarsį

 

Vedantysis taria dvigarsį ir meta kamuolį viename rate stovinčiam žaidėjui. Šis turi sugalvoti žodį su dvigarsiu, kurį pasakė vedantysis. Pvz.: il - ilgas, ir - pirmas, im - limpa, ur - purvas ir t.t.


Stebuklinga dėžutė

 

Dėžutėje sudėtos užverstos kortelės su dvibalsiais. Vaikai po vieną eina prie stalo, išsitraukia kortelę su dvibalsiu ir su juo sugalvoja žodį. Draugai su šiuo žodžiu sugalvoja sakinį.


Žodžių aukcionas

 

Vedantysis sugalvoja žodį, jį pasako ir pradeda skaičiuoti iki trijų. Jei kas spėja sugalvoti bendrašaknį žodį, tai tą žodį "nuperka" ir skaičiuoja iš naujo. Pvz.: galva (vienas, du...) galvotas (nupirkta).


Parduotuvė

 

Vienas žaidėjas sako: "Mano brolis yra pardavėjas ir parduoda prekę, kurios pavadinimas prasideda raide R. Visi vardija įvairias prekes, prasidedančias R raide, kol atspėja šį žodį. Atspėjęs sako kitą prekę.