Matematiniai žaidimai:


Matematinės estafetės

 

Vaikai suskirstomi grupėmis po vienodą skaičių vaikų. Kiekvienos grupės vaikai sustoja į eilę ir pasiruošia estafetėms. Vedantysis sako kokį nors matematikos veiksmą, pvz.: 54 + 24. Kurios grupės priekyje stovintis vaikas greičiausiai suskaičiuoja ir pasako teisingą atsakymą, eina į savo eilės galą. Tada antruoju buvęs vaikas atsistoja pirmojo vietoje. Taip keičiasi vaikai vietomis, o vedantysis sako vis naują veiksmą. Laimi ta komanda, kuri greičiausiai pasako visus teisingus atsakymus.


Žvakutės

 

Vaikai stovi, jie - degančios žvakutės. Vedantysis pasako kokį nors daugybos veiksmą, pvz.: 3 x 5 ir parodo į kurį nors vaiką t.y. žvakutę. Jei vaikas, į kurį parodė vedantysis, atsakymo nežino, jis sėdasi, t.y. žvakutė "užgęsta". Laimi tas, kuris lieka stovėti ilgiausiai.