Pasaulio pažinimo žaidimai:


Vėjas ir vėtrungės

 

Šis žaidimas ugdo mąstymą, gilina pasaulio pažinimo žinias. Žaidėjų skaičius neribotas. Žaidžiama lauke arba patalpoje. Vaikai stovi greta. Jie - vėtrungės. Vedantysis (vėjas) stovi prieš vaikus. Jis primena jiems, kas yra rytai, vakarai, pietūs ir šiaurė. Paaiškina, kaip sukasi vėtrungės.

Žaidimą pradeda vedantysis. Jis sako: "Vėjas pučia iš rytų". Visos vėtrungės turi pasisukti veidu į vakarus. Vedančiąjam sušukus: "Vėjas pučia iš šiaurės", vėtrungės pasisuka į pietus. Kai jis sako: "Audra", visi sukasi vietoje, o kai sako: "Vėjo nėra", vėtrungės sustoja. Neteisingai judančios vėtrungės duoda fantą (kokį nors daiktą). Kai fantų prisirenka daug, žaidimas nutraukiamas. Fantai išperkami. Išpirkdamas fantą, žaidėjas turi pašokti, padainuoti, padeklamuoti, ką nors papasakoti ir t.t..


Žuvys, gėlės, paukščiai, uogos

 

Žaidėjai sustoja arba susėda ratuku. Vedantysis vaikšto viduryje. Staiga pasisuka į kurį nors žaidėją, rodo į jį ir sako: "Žuvis" (arba gėlė, paukštis, uoga). Tai ištaręs, vedantysis skaičiuoja iki trijų. Per tą laiką nurodytas žaidėjas turi pasakyti kokios nors žuvies pavadinimą (pvz.: lydeka). Jeigu žaidėjas nespėja sugalvoti, duoda fantą. Kai fantų prisirenka daug, jie išpirkinėjami.


Miestai

 

Vaikai susėda ratu. Vienas žaidėjas pasako miesto pavadinimą (pvz.: Vilnius) ir skaičiuoja iki penkių. Žaidėjas, esantis dešinėje, turi pasakyti kitą miestą, kuris prasidėtų pasakyto miesto pavadinimo paskutine raide (pvz.: Alytus, Smalininkai ir t.t.). Jeigu šis nesugalvoja, duoda fantą, o dešinėje sėdintis vaikas sako naujo miesto pavadinimą. Žaidimo pabaigoje fantai išperkami.


Paštas

 

Žaidžiama patalpoje. Jis lavina vikrumą, suteikia žinių. Žaidimo priemonės - kėdės. Ant jų susėda vaikai ("laiškai"). Kiekvienas pasirenka kokio nors miesto pavadinimą. Išrenkamas paštininkas (žaidimo vedantysis). Paskui išrenkamas laiškanešys. Laiškanešys atsistoja kambario viduryje, jam skarele užrišamos akys. Paštininkas stovi nuošalyje ir vadovauja žaidimui. Jis sako: "veža paštą iš Kauno į Vilnių". Laiškai, pasirinkę tų miestų pavadinimus, keičiasi vietomis, o laiškanešys juos gaudo. Jei kurį nors pagauna, tai jam užriša akis, ir jis tampa laiškanešiu. Buvęs laiškanešys atsisėda į laiško vietą ir pasirenka miesto pavadinimą. Žaidimas tęsiamas toliau. Žaidžiama tol, kol vaikams nusibosta.


Mano pasirinkta šalis

 

Išdalinami lapeliai, kuriuose kiekvienas įrašo šalies, kurią norėtų aplankyti, pavadinimą. Vedantysis perskaito atsakymus ir tyliai nustato, kokios šalies pavadinimas paminėtas dažniausiai. Tada skelbiamas lėktuvo piloto konkursas. Vedantysis liepia vaikams spėti, kur reikės vykti. Kad būtų lengviau, jis charakterizuoja šalį. Tarkim, ten auga bananai arba: tik saugokis dramblio... Laimi tas, kuris įspėja populiariausią šalį.


Gėlių puokštė

 

Vaikai per kuo trumpesnįlaiką sukomponuoja įvairiaspalvę gėlių pavadinimų puokštę. Vienas pasako: "astra" ir bėga į priekį. Kitas pasako: "jurginas" ir prisijungia. Taip kiekvienas mokinys vardija vis kitą gėlę, kol susidaro kuo didesnė puokštė. Į priekį neišbėga tik tie, kurie antrąkart pasako jau paminėtą gėlę.

Panašiu principu galima sudaryti pavasario, vasaros ir rudens puokštes. Tik reikia žinoti, kada kokios gėlės žydi.


Apgaulės žaidimas

 

Šis žaidimas padės įsiminti gyvūnų savybes. Vedantysis sako: "Ragai, ragai... Karvės ragai!" (briedžio, jaučio, ožio...) ir kartu kelia sulenktus pirštus, o visi tą kartoja. Tačiau paminėjus beragį gyvūną, iškėlęs "ragus" gauna atiduoti fantą. Prisirinkus fantų, galvojamos užduotys jiems išpirkti.


Gėlės, medžiai, paukščiai, miestai

 

Žaidimas tinka norint įsiminti daugiau paukščių, medžių, gėlių, miestų pavadinimų. Žaidėjai kiekvienas pasirenka sau  pvz.: gėlės vardą - RAMUNĖ, ROŽĖ ir pan. ir pasako garsiai, kad kiti įsidėmėtų. Tada vienas pradeda: " Darželyje pražydo ramunė". Ramunė tuo atsiliepia: "Ramunė jau nuvyto. Darželyje pražydo rožė". Tada rožė atsiliepia: "Rožės jau nėra, jau pražydo bijūnas" ir t.t.

Suklydęs - pamiršęs laiku atsiliepti, pasakęs nesamą vardą ir pakartojęs kurį nors antrą kartą, duoda fantą. 

Lygiai taip žaidžiams sugalvojus paukščių, miestų ar medžių pavadinimus. Pvz: Jei žaidžiama su miestais: "Noriu pirkti dūdą, važiuosiu į Vilnių." Vilnius atsiliepia: "Vilniuje nėra, važiuok į Įiaulius" ir pan.

Žaidimo pabaigoje išperkami fantai atliekant įvairias užduotis.


Gyvūnų kiemas

 

Kiekvienas žaidėjas gauna gyvūno pavadinimą. Vienodus pavadinimus gauna trys žaidėjai. Davus pradžios signalą visi žaidėjai turi skleisti savo gyvūnui būdingus garsus ir susirasti kitus du žaidėjus. Pirmas susitikęs trejetas laimi. 


Kelionė automobiliu

 

Žaidimas tinka susipažinimui su automobilių dalių pavadinimais. Žaidėjai sėdi rate, kiekvienas turi savo kėdę ir pasiskirsto automobilio dalių pavadinimus. Viduryje esantis žaidėjas juda ir pasakoja kelionės automobiliu istoriją. Kai paminima kuri nors automobilio dalis, žaidėjai su tuo pavadinimu atsistoja ir prisijungia pie pasakotojo. Žaidimas tęsiasi tol, kol prisijungia visos dalys.


Vaisiai ir daržovės

 

Žaidėjai padalinami į dvi grupes ir vienoje grupėje pasirenka vaisių vardus, o kitoje - daržovių. Keli žaidėjai kiekvienoje grupėje turi tuos pačius pavadinimus. Kai pavadinimai pasirinkti, žaidėjai susimaišo ir susėda į ratą, vienas žaidėjas yra rato viduryje. Pastarasis pradeda žaidimą sakydamas, pvz. "Bulvės ir kriaušės." Tada "bulvės" ir "kriaušės" turi keistis vietomis, o viduryje esantis žaidėjas turi stengtis sau susirasti vietą. Be vietos likęs žaidėjas eina į vidurį ir sako kitus pavadinimus. 


Žąsys skraido

 

Kai vadovas sako "Žąsys skraido" ir mojuoja rankomis kaip paukštis, visi žaidėjai turi kartoti tą patį. Vadovas tęsia toliau sakydamas "Katės miaukia" ir visi skleidžia atitinkamus garsus. Vadovas tęsia toliau sakydamas, pvz. "Arkliai žvengia", "Vištos kudakuoja", "Žuvys plaukia" su atitinkamais garsais ir judesiais. Kai visi įsijaučia į žaidimą, vadovas kartais pasako neteisingą sakinį pvz. "Karvės loja" arba "Drambliai skraido". Jei žaidėjas imituoja veiksmą ar garsą, jis gauna baudą. Po trijų baudų jis iškrenta iš žaidimo.