Diktantai 1 kl. mokiniams

 


Pirmųjų diktantų pavyzdžiai (pagal lygį) :

 

1. O a ė o Ė š Š A l L

2. Š L A Ė L O o ė a š

3. ė o a š l o a š l ė

4. O Ė A Š L Š A Ė O L

5. Aš, ša, ošė, ola, Alė.

                                      6. Ošė, Alė, lėlė, laša, šalo, ola, šėlo.


Žodžių diktantas

 

Rasa, namo, namas, namą, Valė, ūkas, ūkė, avelė, nešė, lėlė, lėlę, rašo, rašė, Almas, Almą.


Sakinių diktantas

 

Almos lėlė Ema. Rasa rašo. Valės avelė Ėrūnė. Rasos sesė Ūla.


Žodžių diktantas

 

          Jonas, yla, žolė, Urtė, šukos, laukė, ūžė, tyla, jojo, Tomas.


Sakinių diktantas

 

             Šaltas rytas. Saulė kyla. Oras šyla. Varna karkė. Musė lėkė. Tomas ėjo namo.


Šoka

 

     Rasa šoka. Ūlos sesė šoka. O Almas nešoka. Almas neša sesę. Sesė šoks.


Tomo sesutė

 

     Tomo sesutė Rūta dar maža. Tomas neša Rūtą. Sesutė ežere mato antytę. Antytė nėrė tolyn. Rūta verkė.


Žodžių diktantas

 

     Aidas, kaina, eilė, veidas, muilas, kuinas, laikai, vaikai, veikė, leido, karui, narui.


Sakinių diktantas

 

     Eimutis mokosi skaityti. Vaidas turi smuiką. Aistė katinui atnešė lakti. Zylutei lauke šalta.


Keistas vaikas

 

     Aš esu keistas vaikas. Taip sako mano mama. Einu ir skaitau knygą. Katinui užrišu šaliką. Sveika! - sakau varnai.


Žodžių diktantas

 

     Gegutė, kukutis, bobutė, pupos, pūkas, butas, durys, trys, daryti, tarti, kelmas, keltas, gervė, Genutė.


Talka

 

     Dėdė Petras kerta malkas. Birutė ir Tomas neša ir krauna. Tomui smagu. O Birutė pavargo.


Žodžių diktantas

 

     Giedrė, šienas, sveikas, suolas, luotas, sodas, namie, vanduo, kiemas, peikė, liepa, duona, dovana, puodas.


Duona su grietine

 

     Atriek duonos riekę.  Paimk dubenėlį. Sutrupink duoną. Uždėk šiek tiek grietinės. Užberk druskos. Išmaišyk ir valgyk.


Sakinių diktantas

 

     Saulius prižiūri broliuką. Buvo molio katinėlis. Dalios akys žalios. Aš turiu triušiuką.


Vaikų pilis


     Vaikai stato pilį. Džiugas ir Simas kasa smėlį. Henrikas neša vandenį. Aplink pilį iškas upelį. Pastatys tiltą. Prie pilies supils kalną. Po kalnu išraus tunelį.

 


Vaikai vaidins


     Tomas varto knygą. Kuri pasaka apie vilką ir lapę? Tomas su klasės draugais vaidins pasaką. Jis bus vilkas. Danutė bus lapė. Vilkas visada kvailas, o lapė gudri.

 


Sena pilis


     Ant kalno stovi sena pilis. Jos sienos storos. Langai maži. Kieme yra patranka. Ten guli ir didelis akmuo. Ant jo degė laužas.

 


Lapės namai


     Miške yra lapės namai. Gudruolė ten turi dvi olas. Viena ola skirta žiemai. Ji gili ir šilta. Kita ola iškasta vasarai. Ji vėsi.

 


Sena liepa


     Liepa labai sena. Jos liemuo storas. Žievė tamsi ir ruda. Bet lapai žali, sveiki. Žiedai geltoni, kvapnūs.

 


Pienės


     Graži pieva. Žydi pienės. Žiedai - mažos saulutės. Ateina vakaras. Pienės užmiega.

 


Pavasaris


     Švietė saulė. Sniegas tirpo. Pavasaris. Prie upės pražydo purienos. Jos kaip mažos saulutės.

 


Draugai


    Saulius ir Marius žaidė smėlio dėžėje. Smėlis gerai lipo. Vaikai pastatė pilį. Aplink iškasė griovį. Per griovį nutiesė tiltą. Prie pilies tupėjo Rudis. Jis saugojo pilį.

 


Cirke


     Jonukas su sesute buvo cirke. Arenoje šokinėjo katės. Lapatavo meškos. Striksėjo kengūros. Lankus suko pantera. Palubėje tupėjo papūga ir visus kalbino.

 


Prie miško


     Netoli miško stovi maža trobelė. Trobelėje gyvena miško sargas. Jo sodas aptvertas tvora. Sode ganosi avytės.

 


Vyto namas


     Toli matyti miškas. Už miško yra ežeras. Ant ežero kranto stovi Vyto namas. Vyto namas yra didelis ir gražus.

 

 


Visi dirba


     Aš skaitau knygą. Julius rašo laišką. Elytė siuva suknutę. Vilius su broliuku stato smėlio pilį. Saulė visiems šypsosi.

 


Pavasaris


     Ima lašėti nuo stogo. Paskui nelieka sniego. Visur tik vanduo. Prie upelio daugybė purienų. Girdžiu vyturio dainą. Matau pempę.

 


Duona su grietine


     Atriek duonos riekę. Paimk dubenėlį. Sutrupink duoną. Uždėk šiek tiek grietinės. Užberk druskos. Išmaišyk ir valgyk.

 


Sargiukas


     Alius turi mažytį šuniuką. Jo vardas Sargiukas. Šuniukas laka pieną ir ėda košę. Sargiukas dar nemoka aploti žmonių. Jis bus gražus šuo.

 


Žibuoklės

   

     Liovėsi šėlti žvarbios vėtros. Pavasario saulutė ištirpino sniegą. Pabudino augalus. Pražydo žibuoklės. Tik mėlynuoja šlaitai. Ramūnas puokštelę priskynė mamytei. Mamytei buvo linksma.

 


Triušiukai


     Garde tupi triušiukai. Jų ausytės ilgos ir stačios. Uodegytės striukos. Kailiukai žvilga. Atnešiau triušiukams žolytės. Padėjau vandenėlio. Jie kremta lapelius. Net gražu žiūrėti. Tegul ėda mažiukai. Tegul auga.

 


Genys

    

     Genys snapu kala sausą šaką. Ši aidi, trata, virpa. Tai genio būgnas. Genys pirmas pavasarį sulos paragauja. Štai kodėl genelis sukinėjasi beržyne.

 


Miško sanitarės 

   

     Pušyne po egle stovi skruzdėlynas. Ten gyvena skruzdėlytės. Jos dirba ir dirba. Antai viena velka spyglį. Kita neša šapelį. Dar kitos parūpina maisto.

 


Kiškis

    

     Vaidutis su tėtuku ėjo per eglyną. Miške gražu ir tylu. Po krūmu tupi kiškutis. Jis kremta žolytę. Net jo ausys linksi. Trakšt šakelė nulūžo. Kiškelis šoko ir nurūko.

 


Tikras meistras


     Audrius yra tikras meistras. Jis sukalė lesyklą. Padirbo paveikslui rėmelius. Nupynė krepšelį. Krepšelį padovanos savo seneliui.

 


Pelytė


     Išaušo rytas. Patekėjo saulutė. Atsikėlė pelytė ir neturi jokio darbelio. O be darbelio nuobodu ir liūdna. Pelytė susirado adatėlę. Pasisiuvo gražų sijonėlį.