Reikalavimai sąsiuviniams.


Užrašymas ant sąsiuvinių:


Jurbarko Naujamiesčio pagr. m - klos

4b kl. mok. Vardenio

Pavardenio

lietuvių kalbos darbai

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m - klos

4b kl. mok. Vardenio

Pavardenio

lietuvių kalbos darbai
Jurbarko Naujamiesčio pagr. m - klos

4b kl. mok. Vardenio

Pavardenio

matematikos darbai

Jurbarko Naujamiesčio pagr. m - klos

4b kl. mok. Vardenio

Pavardenio

matematikos darbaiReikalavimai lietuvių kalbos sąsiuviniams:

1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose (ne storuose ir ne pusstoriuose).

2. Sąsiuviniai turi turėti vidines ir išorines paraštes. Jei sąsiuviniai paraščių neturi, reikia jas nusibrėžti.

3. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis (pagal aukščiau esantį pavyzdį).

4.  iš sąsiuvinio negalima plėšyti lapų.

5. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį.

6. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš jos užrašo teisingą. 

7. Jei klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys, tai mokinys vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga ir viršuje parašo reikalingus žodžius. 

8. Korektorius sąsiuviniuose nenaudojamas.

9. Baigiant eilutę, negalima "įžengti" į sąsiuvinio paraštę.

10. Negalima palikti nebaigtos eilutės, išskyrus atvejį, kada baigiasi pastraipa ir reikia tęsti rašymą jau naujoje eilutėje.

11. Teksto pirmoji eilutė visada pradedama rašyti apie 1 cm toliau nuo krašto.

12. Sąsiuvinys turi būti aplenktas tam skirtu aplankalu.

13. Rašto darbuose turi būti palaikoma tvarka ir švara.

14. Jei sąsiuvinys netvarkingas, neatitinka reikalavimų, turi būti pakeičiamas nauju.

15. Sąsiuvinius būtina turėti kiekvieną pamoką.


Reikalavimai matematikos sąsiuviniams:

1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose (ne storuose ir ne pusstoriuose).

2. Sąsiuviniai turi turėti vidines ir išorines paraštes. Jei sąsiuviniai paraščių neturi, reikia jas nusibrėžti (vidinė parašė - 2 langeliai, išorinė - 4 langeliai).

3. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis (pagal aukščiau esantį pavyzdį).

4.  iš sąsiuvinio negalima plėšyti lapų.

5. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį.

6. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą skaičių ir virš jo užrašo teisingą. 

7. Jei klaidingai parašytas visas veiksmas ar dalis jo, tai mokinys vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga ir viršuje parašo reikalingus skaičius. 

8. Korektorius sąsiuviniuose nenaudojamas.

9. Baigiant eilutę, negalima "įžengti" į sąsiuvinio paraštę (reikia iš anksto numatyti, ar nebus "įžengiama" į paraštę). 

10. Tarp veiksmų stulpelių turi būti paliekamas 2 langelių tarpas.

11. Uždavinio numeris užrašomas viduryje eilutės.

12. Sąsiuvinys turi būti aplenktas tam skirtu aplankalu.

13. Rašto darbuose turi būti palaikoma tvarka ir švara.

14. Jei sąsiuvinys netvarkingas, neatitinka reikalavimų, turi būti pakeičiamas nauju.

15. Sąsiuvinius būtina turėti kiekvieną pamoką.