Jūs apsilankėte mokytojos Ritos Šulinskienės internetinėje svetainėje.


Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę panaudoti savo žinias bei gebėjimus ir  prisidėti prie pirmųjų Lietuvoje elektroninių pratybų EMA kūrimo. Esu jų bendraautorė. Kurdama užduotis stengiausi jas kuo labiau priartinti prie vaiko pasaulio, jo džiaugsmų ir rūpesčių. Siekiau, kad mano kurtos užduotys būtų nenuobodžios, skatintų mąstyti ir analizuoti.

Labai laukiau galimybės EMA pratybas išbandyti praktiškai su savo mokinukais.  Jau dirbu su jomis ir džiaugiuosi, kad šios elektroninės pratybos leidžia diferencijuoti užduotis pagal mokinių gebėjimų ir pasiekimų lygį, o elektroninėje mokymo aplinkoje apsigyvenę gyvūnėliai kartu su mokiniais žaidžia savotišką Safari žaidimą ir rodo kiekvieno mokinio individualias pastangas.

Mokiniams šios pratybos patinka ir jie kas dieną prašo naujų užduočių. Smagu, kad mano darbas teigiamai nuteikia mano mokinukus siekti geresnių rezultatų.

Siūlau šias elektronines EMA pratybas https://epratybos.lt išbandyti mano  internetinės svetainės svečiams ir nuolatiniams lankytojams.

 

mokytoja Rita Šulinskienė


Turėjau galimybę prisidėti įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ (projekto kodas – VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003), kurio tikslas - sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Kartu su kitais autoriais kūriau skaitmeninių mokymo priemonių  turinį pradinių klasių mokiniams. Visos šios mokymo priemonės https://ismaniejirobotai.lt/ yra nemokamos ir labai mėgstamos mokinių. Pagal atskiras temas čia rasite užduočių, lavinančių lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo gebėjimus. Skaitmeninių mokymosi objektų integracinė ašis - pasaulio pažinimas. Jos apima visus pradinio ugdymo bendrosios programos pasaulio pažinimo gebėjimus. Į šias skaitmenines mokymo priemones yra integruoti lietuvių kalbos ir matematikos dalykai. 

mokytoja Rita Šulinskienė

Gyveno Didysis ir Mažasis... 
Kartą Mažasis paniuro ir įširdo...
- Kas nutiko? - pasiteiravo Didysis. 
- Aš esu liūdnas ir supykęs. Ir nemanau, kad tu mane myli, - sumurmėjo Mažasis. 
- O, Mažutėli, ar tu supykęs, ar ne – vis tiek tave myliu, kad ir kas benutiktų, - tarė Didysis. 
- Jei aš tapsiu niurgzliu nerangiu meškiuku, ar ir tada tu mylėsi mane ir rūpinsiesi manimi? 
- Žinoma! Ar tu būsi meškiukas, ar ne - aš tave mylėsiu, kad ir kas benutiktų! 
- O jei aš pavirsiu bjauriu slidžiu vabaliuku, ar vis tiek mane mylėsi ir norėsi mane apkabinti? 
- Žinoma! Ar tu pavirsi vabaliuku, ar ne - aš tave mylėsiu, kad ir kas benutiktų, - tvirtino Didysis.
- Kad ir kas benutiktų? – paklausė Mažasis ir ... nusišypsojo. 
- O jei aš būčiau krokodilas? –paklausė Mažasis. 
- Aš vis tiek tave apkabinčiau ir kiekvieną vakarą, glėbyje nunešęs į patalėlį, tave apklostyčiau ir padainuočiau lopšinę! 
- Ar meilė gali pasenti, ar susinešioti? Ar gali ji sulūžti? 
Ar gali ji prakiurti, ar ant tos skylės galima užsiūti lopą? 
Ar galima meilę pataisyti? 
- Kol mes drauge, šypsenomis ir apkabinimais  mes galime meilę pataisyti ir atnaujinti, - atsakė Didysis. 
- O jei tu iškeliausi toli toli? Ar tavo meilė išvyks kartu su tavimi, ar pasiliks? 
- Pažiūrėk į žvaigždes. Jos yra toli nuo mūsų, bet jų šviesa vis tiek mus pasiekia. Taip ir meilė: ar mes būtume šalia vienas kito, ar toli, bet meilė bus visuomet aplink mus ir mumyse, kur mes bebūtume...


Jei reikia kažką surasti internete, pasinaudokite paieškos sistema:Lankytojai